Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

เกร็ดความรู้

ธาตุเหล็ก

ความสำคัญของธาตุเหล็กที่มีต่อร่างกาย
ธาตุเหล็ก จัดว่ามีความสำคัญมากต่อร่างกายของเรา
เพราะธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อการสร้างโลหิตในร่างกาย
ร้อยละ 70 % ของธาตุในร่างกายอยู่ในเม็ดโลหิตแดง
ที่เรียกว่า ? ฮีโมโกลบิน ? เม็ดโลหิตแดงจะมีอายุประมาณ 120 วัน
ก็จะสลายไป ส่วนธาตุเหล็กที่ออกมาจากเม็ดโลหิตแดงจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่
หรือเก็บสะสมไว้ในร่างกายถึงร้อยละ 97 %

ขาดธาตุเหล็กจะทำให้เกิดภาวะโรคโลหิตจาง
เมื่อร่างกายของเราต้องมีการสูญเสียโลหิตในปริมาณมากๆ
เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ ที่มีการเสียโลหิตเป็นจำนวนมาก
ในภาวะเช่นนี้ร่างกายจะสูญเสียธาตุเหล็กมากกว่าปกติ
ถ้าไม่ไดัรับการป้องกันและแก้ไขจะนำไปสู่การเกิดโรคโลหิตจาง
อาหารที่ช่วยเสริมสร้างธาตุเหล็กให้แก่ร่างกาย

อาหารที่ช่วยเสริมสร้างธาตุเหล็กให้แก่ร่างกายนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. ชนิดที่อยู่ในอาหารที่มาจากสัตว์ เช่น เนื้อ เลือด เครื่องใน และไข่
2. ชนิดที่อยู่ในพืช ผัก ธัญชาติ ได้แก่ ข้าวกล้อง ลูกเดือย ข้าวฝ่าง เป็นต้น
สารอาหารที่พบที่มีธาตุเหล็กสูงได้แก่ ผักใบเขียว ผักหวานสวน มะเขือพวง
งาขาว งาดำ ซึ่งผักที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายได้ดีขึ้น
และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย เข่นปริมาณธาตุเหล็กที่มีอยู่ในร่างกาย

2010-10-09 19:18:32

 
Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker