Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

เกร็ดความรู้

สุขภาพดีด้วยการบริจาคโลหิต

โลหิต ประกอบด้วยพลาสมา (น้ำเหลือง) และเม็ดโลหิต คิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัว คือ 5-6 ลิตร (สำหรับผู้ชาย) และ 4-5 ลิตร (สำหรับผู้หญิง) หรือประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ไขกระดูกเป็นอวัยวะตั้งต้นที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิต 3 ชนิด ได้แก่ เม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว และเกล็ดโลหิต เพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันไปในร่างกาย
เม็ดโลหิตแต่ละชนิดมีอายุการทำงาน คือ เม็ดโลหิตแดง มีอายุ 120 วัน เม็ดโลหิตขาวและเกล็ดโลหิต มีอายุ 5-10 วัน เมื่อถึงเวลาที่กำหนด เม็ดโลหิตจะถูกทำลายและขับถ่ายออกมาในรูปของเหงื่อ ปัสสาวะ และอุจจาระ หลังจากนั้นไขกระดูก จึงสร้างเซลล์เม็ดโลหิตชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนได้โดยไม่มีวันหมด ปริมาณโลหิตที่มีในร่างกายถูกสร้างขึ้นมาให้เกินกว่าความต้องการใช้ที่แท้ จริง เพราะร่างกายคนเรามีโลหิตปริมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายต้องการใช้เพียง 15-16 แก้วน้ำเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 2-3 แก้วน้ำ สามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้ทุก 3 เดือน
ดังนั้นการบริจาคโลหิต ซึ่งนำโลหิตออกจากร่างกายประมาณ 350-450 มิลลิลิตร จึงเป็นการนำโลหิตสำรองออกมาโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ร่างกาย เพราะไขกระดูกจะสร้างโลหิตขึ้นมาทดแทนปริมาณที่ถูกถ่ายเทออกไป และที่สำคัญยังทำให้เกิดประโยชน์กับผู้บริจาคโลหิตหลายๆ อย่างด้วยกัน อาทิ
? ร่างกายได้สร้างเม็ดโลหิตใหม่ ๆ ซึ่งแข็งแรงและทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่า ทำ
ให้ เม็ดโลหิตแดงลำเลียงออกซิเจนได้เต็มที่ เม็ดโลหิตขาวทำลายสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น และเกล็ดโลหิตซ่อมแซมรอยฉีกขาดในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
? กระตุ้นการทำงานของไขกระดูก เปรียบเสมือนการออกกำลังกายให้กับไขกระดูก
ได้ทำงานได้ดีขึ้น
? ลดความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การวิจัยในประเทศฟินแลนด์
พบ ว่า การบริจาคโลหิตช่วยลดความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในเพศชายได้ ถึง 88 เปอร์เซ็นต์ เพราะโรคนี้มีความสัมพันธ์กับปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายหากมีสะสมมาก โอกาสเสี่ยงย่อมสูง เนื่องจากธาตุเหล็กส่งผลให้ไขมันทำให้ปฏิกิริยาออกซิเจนจนหลอดเลือดตีบ และกลายเป็นอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
? ได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก 3 เดือน
- ทำให้ทราบหมู่โลหิต ทั้งระบบ A B O และระบบ Rh
- โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาค ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการเหมือนกับการที่ผู้บริจาคโลหิตได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส ตับอักเสบ บี , ไวรัสตับอักเสบ ซี , ซิฟิลิส และเอดส์
- ไดรับการตรวจสารเคมีในโลหิต (บริการตรวจให้ปีละ 1 ครั้ง) แจ้งความจำนงที่แพทย์ผู้ตรวจวัดความดันโลหิต ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-10.00 น. โดยต้องงดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืนมาก่อน

2010-10-09 19:27:57

 
Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker