Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

เกร็ดความรู้

ความดันเลือดสูง

ความ ดันเลือด โดยทั่วไป หมายถึง ความดันในหลอดเลือดแดง เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และหลอดเลือด เมื่อหัวใจบีบตัวครั้งหนึ่ง จะมีเลือดออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือดแดง ความดันในหลอดเลือดแดงจะขึ้นสูงทันที พอหัวใจคลายตัวความดันในหลอดเลือดแดงก็ลดลงทันที แต่ยังคงมีความดันอยู่จากการหดตัว (บีบตัว) ของหลอดเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
ความดันในหลอดเลือดแดงหรือความดันเลือด มี 2 ช่วง คือ ช่วงบนกับช่วงล่าง
ช่วงบน เรียกว่า ความดันซิสโตสิก
ช่วงล่าง เรียกว่า ความดันไดแอสโตสิก
ค่าความดันเลือดตัวบน เป็นค่าความดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัว เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (ค่าปกติในขณะนั่งพักหรือนอนพักอยู่ จะเท่ากับ 80-140 มิลลิเมตรปรอท)
ส่วนค่าความดันเลือดตัวล่าง เป็นค่าความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว เพื่อรับเลือดกลับเข้าไปในห้องหัวใจ (ค่าปกติในขณะนั่งพักหรือนอนพักอยู่จะเท่ากับ 50-90 มิลลิเมตรปรอท)
ความดันเลือดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัย สภาพของร่ายกาย อารมณ์ ท่ายืน ท่านอน ท่านั่ง หรือปริมาณการออกกำลังกาย โดยทั่วไปในผู้ใหญ่ ความดันเลือดไม่เกิน 140 / 90 มิลลิเมตรปรอทเป็นค่าปกติ

ความดันเลือดสูง ส่วนใหญ่จะไม่รู้สาเหตุ และมักจะเกิดขึ้นกับ
1. ผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวลอยู่เสมอ
2. ดื่มสุรา สูบบุหรี่จัด
3. น้ำหนักมากเกินไป ขาดการออกกำลังกาย
4. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมาก่อน
5. ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างอยู่แล้ว เช่น โรคไต โรคหัวใจ เบาหวาน คอพอก
เป็นพิษ ครรภ์เป็นพิษ
6. รับประทานยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำเนิด ยาสเตอรอยด์

อาการ
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการใดๆ แต่ตรวจพบโดยบังเอิญ บางรายอาจมีอาการปวดมึนท้ายทอยถึงต้นคอ วิงเวียน มักเป็นเวลาตื่นนอนใหม่ พอสายๆ จะทุเลาลง บางคนอาจปวดศีรษะ ถ้าเป็นมานานความดันสูงมากๆ อาจจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น นอนไม่หลับ ตาพร่ามัว มือเท้าชา เลือดกำเดาออกง่าย

ภาวะแทรกซ้อน
ถ้าภาวะความดันเลือดตัวล่างสูง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดแดงฝอยทั่วร่างกายตีบแคบ ทำให้หลอดเลือดเล็กๆ ในตา ในสมอง ในหัวใจ และไตตีบแคบไปด้วย ถ้าเป็นมาก จะทำให้
- ตาฝ้าฟาง หรือบอด
- หลอดเลือดในสมองตีบตัน หรือ แตกเกิดอัมพาต
- หลอดเลือดหัวใจตีบและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
- หลอดเลือดที่ไตตีบ เลือดไปเลี้ยงไม่พอ ทำให้ไตพิการได้

หลักปฏิบัติ สำหรับคนที่มีความดันเลือดสูง
1. ลดอาหารเค็ม โดยให้อาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีเกลือหรือน้ำปลาน้อยที่สุด
2. ถ้าอ้วนให้ลดความอ้วนลง โดยกินผักเพิ่ม งดอาหารมันโดยเฉพาะไขมันสัตว์ นม เนย ไข่แดง
อาหารหวาน หรือ ของจำพวกแป้ง
3. ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น การเดินเล่น การวิ่งเล่น การเล่นกีฬา หรือการทำงานออกกำลังแบบไม่จำเจ หรือเคร่งเครียด
4. หยุด หรือเลิกสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา
5. ทำจิตใจให้สงบ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เครียด ตื่นเต้น โมโห หงุดหงิด
6. นอนหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
7. ให้สตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิด ควรเลิกรับประทานยานี้ แล้วหันไปใช้วิธีอื่น
8. ตรวจร่างกายตามแพทย์นัด รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด อย่าเพิ่มหรือหยุดยาลง
9. ผู้ที่มีอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจความดันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าความดันสูงเกิน 140 /90
มิลลิเมตรปรอท ควรตรวจทุก 3 เดือน

2010-10-09 20:04:51

 
Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker