Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ประชาสัมพันธ์

กาชาดชวนบริจาคโลหิต เตรียมพร้อมสำรองช่วงสงกรานต์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตเตรียมพร้อมสำรองช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโครงการ "แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต" ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ "เสื้อยืดสีขาว มีเลข ๙ ไทย ตรงหน้าอกด้านซ้าย" เป็นที่ระลึก

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตในโครงการ ?แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต? ระหว่างวันที่ 10?17 เมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจากก่อนวันหยุดเทศกาล โรงพยาบาลต่างๆ จะทยอยขอเบิกโลหิตเพื่อนำไปสำรองในคลังเลือด เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดความต้องการโลหิตเร่งด่วน รวมทั้ง ยังคงต้องทำการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล อีกด้วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงต้องจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายวันละ 2,000 ยูนิต และตามมาตรฐานต้องมีโลหิตสำรองคงคลังวันละ 3,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอใช้ในการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว จะได้รับ?เสื้อยืดสีขาว มีเลข ๙ ไทย ตรงหน้าอกด้านซ้าย?เป็นที่ระลึกบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ดังนี้


เวลารับบริจาคโลหิต

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น.

วันที่ 11-12 เมษายน 2560 เวลา 07.30-19.30 น.

วันที่ 13-17 เมษายน 2560 (วันหยุดสงกรานต์) เวลา 08.30-15.30 น.

ส่วนภูมิภาคจัดโครงการฯ พร้อมกันทั่วประเทศ 12 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอบถามวันเวลารับบริจาคโลหิต ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยโทร.0 2256 4300 , 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

2017-04-11 11:24:58

 
Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker