Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการ "ให้" เนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม

8 พฤษภา วันกาชาดโลก สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ภายใต้คำขวัญ "Everywhere for everyone" (กาชาดเข้าถึงทุกที่ ช่วยเหลือทุกคน) จัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ เสื้อยืดที่ระลึกวันกาชาดโลก "Give by Nexcare" รุ่น limited edition เป็นที่ระลึก

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันกาชาดโลก (World Red Cross Day) ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ภายใต้คำขวัญ "Everywhere for everyone"(กาชาดเข้าถึงทุกที่ ช่วยเหลือทุกคน) ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกวันกาชาดโลก "Give by Nexcare" รุ่น limited edtion เป็นที่ระลึก ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนองต่อนโยบายของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(IFRC) โดยขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงภารกิจและบทบาทของสภากาชาด ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกาชาดในการช่วยเหลือสังคมและผู้คนในประเทศของตนเอง ด้วย นอกจากนี้ เชิญชวนร่วมกิจกรรมถ่ายภาพประทับใจ "Give Photo" พร้อมแชร์ภาพ ติด Hashtag #givenexcare2017 ผ่านทาง Instagram เพื่อเชิญชวนบริจาคโลหิตผ่านทาง Social media สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2256 4300 , 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

2017-05-05 13:18:20

 
Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker