Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ประชาสัมพันธ์

ร่วมแบ่งปันโลหิต ช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ในโครงการ?ปันโลหิต ให้น้อง?ตลอดเดือนกันยายน 2560 เพื่อให้มีโลหิตรักษาอย่างสม่ำเสมอ และร่วมบริจาคของเล่นเด็ก รวมทั้ง ร่วมเขียนการ์ดให้กำลังใจน้องๆ ผู้ป่วยเด็กโรคเลือด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ในโรงพยาบาลต่างๆ บริจาคได้ที่ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดโครงการ ?ปันโลหิต ให้น้อง? รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ตลอดเดือนกันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคเลือด โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีผู้ป่วยเฉลี่ยร้อยละ 1 ของประชากรไทย หรือประมาณกว่า 650,000 ราย และ ทุกปีมีเด็กคลอดใหม่ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย ไม่น้อยกว่า 12,500 ราย ซึ่งจะต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำตลอดชีวิต จึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วย โดยโลหิตที่ได้รับบริจาค 23% จะนำไปใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเลือดอาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟีเลีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฯลฯ หากมีปริมาณโลหิตอย่างเพียงพอ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษามากขึ้น นอกจากนี้ ยังเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคของเล่นเด็ก และเขียนการ์ดให้กำลังใจกับน้องๆผู้ป่วยเด็กโรคเลือด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดในโรงพยาบาลต่างๆ

ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 - 99 ต่อ 1101, 1760 สอบถามโทร. 0 2256 4300 , 0 2263 9600-99 ต่อ 1760,1761,1753

2017-09-01 17:03:21

 
Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker